به اطلاع متقاضيان شركت در دوره آموزشي اتوكد مي رساند جهت ثبت نام دوره از تاريخ 1402/10/23 لغايت 1402/10/25 به دانشگاه، واحد آموزش سركار خانم آكار مراجعه فرماييد.