بازدید جناب آقای دکتر احمد مهدی پور از اعضاي هئيت موسس و جناب آقای دکتر نظم الدینی رئیس دانشگاه جاوید از گلخانه گل و گیاه دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت

IMG-20240403-WA0003