اولين دوره آموزش چله كش (قالي تركي، فارسي) از تاريخ 01 الي 06 ارديبهشت ماه 1403به مدت 130 ساعت توسط خانم مهندس پورعسكري در محل دانشگاه جاويد برگزار مي گردد.

جهت ثبت نام به واحد آموزش خانم آكار مراجعه فرماييد.

مركز مهارت آموزي و مشاوره شغلي دانشگاه جاويد