جهت تماس مستقیم با ریاست دانشگاه میتوانید از طریق ایمیل chancellorjavid@gmail.com و یا فرم زیر اقدام نمایید.

  •