Posts
قابل توجه کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد
قابل توجه کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد

به اطلاع می رساند، دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد میتوانند ۴ ماه پس از تاریخ تصویب پروپوزال و در صورت اخذ درس پایان نامه، فرم درخواست دفاع از پایان نامه را تحویل واحد آموزش و تحصیلات تکمیلی نمایند.                                     […]

شیوه استناد دهی APA
شیوه استناد دهی APA

استناد دهی به روش APA

تصویب نهایی پروپوزال مورخ ۱۸بهمن ماه ۱۳۹۷
تصویب نهایی پروپوزال مورخ ۱۸بهمن ماه ۱۳۹۷

برای دریافت مصوبات جلسه تصویب پروپوزال، بر روی فایل  ضمیمه کلیک نمایید.