Posts
قابل توجه کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد
قابل توجه کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد

به اطلاع می رساند، دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد میتوانند ۴ ماه پس از تاریخ تصویب پروپوزال و در صورت اخذ درس پایان نامه، فرم درخواست دفاع از پایان نامه را تحویل واحد آموزش و تحصیلات تکمیلی نمایند.                                     […]

شیوه استناد دهی APA
شیوه استناد دهی APA

قابل توجه کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد جهت وحدت رویه منبع نویسی در پروپوزال وپایان نامه های دانشگاه، استفاده از شیوه استناد دهی به روش APA  الزامی می باشد. جهت دریافت شیوه نامه بر روی فایل PDF   کلیک نمایید.

تصویب نهایی پروپوزال مورخ ۱۸بهمن ماه ۱۳۹۷
تصویب نهایی پروپوزال مورخ ۱۸بهمن ماه ۱۳۹۷

برای دریافت مصوبات جلسه تصویب پروپوزال، بر روی فایل  ضمیمه کلیک نمایید.