قابل توجه دانشجویانی که متقاضی ثبت نام وام صندوق رفاه دانشجویی ویژه نیمسال اول ۱۴۰۱۱۴۰۰ هستند:

۱. برای تایید نهایی درخواست وام در پرتال دانشجویی، انتخاب واحد نیمسال اول دانشجو الزامیست.

۲. در زمان ثبت نام در پورتال، نوع تحصیل را “روزانه” و منبع وام را گزینه “صندوق رفاه (وام شهریه)” انتخاب و دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور گزینه” شهریه دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی” را انتخاب نمایند.

۳. تایید نهایی دانشجویانی که برای اولین بار متقاضی وام می باشند، منوط به تحویل کامل مدارک می باشد.

۴. شماره تماس امور دانشجویی

خانم پورحسینعلی ۰۹۱۳۳۴۸۲۸۲۲

ساعت پاسخ گویی ۹ الی ۱۴

                    “امور دانشجویی موسسه جاوید”

Attachments: