Posts
۱۴۰۰/۱۱/۱۲ طرح حمایتی “عید تا عید” صندوق رفاه دانشجویان
۱۴۰۰/۱۱/۱۲ طرح حمایتی “عید تا عید” صندوق رفاه دانشجویان

طرح حمایتی عید تا عید صندوق رفاه دانشجویان

۱۴۰۰/۱۰/۱۸ ثبت نام امریه در سازمان صدا و سیما
۱۴۰۰/۱۰/۱۸ ثبت نام امریه در سازمان صدا و سیما

ثبت نام امریه در سازمان صدا و سیما

۱۴۰۰/۱۰/۱۱ دستور العمل برگزاری امتحانات نیمسال اول ۱۴۰۱-۱۴۰۰
۱۴۰۰/۱۰/۱۱ دستور العمل برگزاری امتحانات نیمسال اول ۱۴۰۱-۱۴۰۰

دستورالعمل امتحانات نیمسال اول ۱۴۰۱-۱۴۰۰

۱۴۰۰/۰۹/۱۴ پذیرش دانشجو بدون کنکور
۱۴۰۰/۰۹/۱۴ پذیرش دانشجو بدون کنکور

پذیرش دانشجو بدون کنکور