Posts
پرسشنامه سیمای زندگی دانشجویان (۱۴۰۱/۰۳/۱۰)
پرسشنامه سیمای زندگی دانشجویان (۱۴۰۱/۰۳/۱۰)

پرسشنامه سیمای زندگی دانشجویان

۱۴۰۰/۱۱/۱۲ طرح حمایتی “عید تا عید” صندوق رفاه دانشجویان
۱۴۰۰/۱۱/۱۲ طرح حمایتی “عید تا عید” صندوق رفاه دانشجویان

طرح حمایتی عید تا عید صندوق رفاه دانشجویان

۱۴۰۰/۱۰/۱۸ ثبت نام امریه در سازمان صدا و سیما
۱۴۰۰/۱۰/۱۸ ثبت نام امریه در سازمان صدا و سیما

ثبت نام امریه در سازمان صدا و سیما

۱۴۰۰/۰۹/۱۴ پذیرش دانشجو بدون کنکور
۱۴۰۰/۰۹/۱۴ پذیرش دانشجو بدون کنکور

پذیرش دانشجو بدون کنکور

۱۴۰۰/۰۸/۱۵ آغاز ثبت نام وام شهریه نیمسال اول ۱۴۰۱ – ۱۴۰۰
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ آغاز ثبت نام وام شهریه نیمسال اول ۱۴۰۱ – ۱۴۰۰

وام شهریه نیمسال اول سال تحصیلی۱۴۰۱- ۱۴۰۰