Subcategories
Posts
مهندسی اجرایی عمران- کارشناسی ناپیوسته
مهندسی اجرایی عمران- کارشناسی ناپیوسته

تعریف و هدف عمران یکی از گرایشهای مجموعه مهندسی است که درمقطع کارشناسی در بسیاری از دانشگاههای معتبر کشور ارائه می گردد. هدف از این رشته تربیت نیروهای متخصصی است که بتوانند در پروژه های مختلف عمرانی در زمینه هایساختمانی ، راه سازی،پل سازی، سازه ها و بناهای آبی ، جمع آوری و دفع فاضلاب و … مسوولیت […]