Subcategories
Posts
عمران گرایش کارهای عمومی ساختمان- کاردانی ناپیوسته
عمران گرایش کارهای عمومی ساختمان- کاردانی ناپیوسته

معرفی رشته کاردان فنی عمران (فوق دیپلم عمران): هدف از تربیت کاردان فنی  تربیت متخصصانی است که بتوانند فضای خالی بین مهندسان متخصص عمران و کارگران ماهر را در زمینه کارهای عمرانی پرکنند این رشته دارای ۶ گرایش عمران روستایی، زیرسازی راه، کارهای عمومی ساختمان، ساختمان های بتنی، ساختمان های آبی، کارتوگرافی، فتوگرامتری و نقشه […]

مهندسی فناوری اطلاعات و تکنولوژی ارتباطات (ICT)- کارشناسی ناپیوسته
مهندسی فناوری اطلاعات و تکنولوژی ارتباطات (ICT)- کارشناسی ناپیوسته

معرفی رشته: ICT عبارتی کلی در برگیرندهٔ تمام فناوری‌های پیشرفتهٔ نحوهٔ ارتباط و انتقال داده‌ها در سامانه‌های مخابراتی است. این سامانه می‌تواند یک شبکهٔ مخابراتی، چندین کامپیوتر مرتبط با هم و متصل به شبکهٔ مخابراتی، و همچنین برنامه‌های استفاده شده در آنها باشد و شامل همه وسایل ارتباطی و کاربرد های آن ها می شود؛ مانند رادیو، […]

مهندسی اجرایی عمران- کارشناسی ناپیوسته
مهندسی اجرایی عمران- کارشناسی ناپیوسته

تعریف و هدف عمران یکی از گرایشهای مجموعه مهندسی است که درمقطع کارشناسی در بسیاری از دانشگاههای معتبر کشور ارائه می گردد. هدف از این رشته تربیت نیروهای متخصصی است که بتوانند در پروژه های مختلف عمرانی در زمینه هایساختمانی ، راه سازی،پل سازی، سازه ها و بناهای آبی ، جمع آوری و دفع فاضلاب و … مسوولیت […]