Subcategories
Posts
عمران گرایش کارهای عمومی ساختمان- کاردانی ناپیوسته
عمران گرایش کارهای عمومی ساختمان- کاردانی ناپیوسته

معرفی رشته کاردان فنی عمران (فوق دیپلم عمران): هدف از تربیت کاردان فنی  تربیت متخصصانی است که بتوانند فضای خالی بین مهندسان متخصص عمران و کارگران ماهر را در زمینه کارهای عمرانی پرکنند این رشته دارای ۶ گرایش عمران روستایی، زیرسازی راه، کارهای عمومی ساختمان، ساختمان های بتنی، ساختمان های آبی، کارتوگرافی، فتوگرامتری و نقشه […]

مهندسی فناوری اطلاعات و تکنولوژی ارتباطات (ICT)- کارشناسی ناپیوسته
مهندسی فناوری اطلاعات و تکنولوژی ارتباطات (ICT)- کارشناسی ناپیوسته

معرفی رشته: ICT عبارتی کلی در برگیرندهٔ تمام فناوری‌های پیشرفتهٔ نحوهٔ ارتباط و انتقال داده‌ها در سامانه‌های مخابراتی است. این سامانه می‌تواند یک شبکهٔ مخابراتی، چندین کامپیوتر مرتبط با هم و متصل به شبکهٔ مخابراتی، و همچنین برنامه‌های استفاده شده در آنها باشد و شامل همه وسایل ارتباطی و کاربرد های آن ها می شود؛ مانند رادیو، […]